Vzdělávání

Při snaze zabezpečit bezproblémový provoz firem a pracovišť a při snaze snižovat negativní vliv na životní prostředí a navíc i zajistit jeho ochranu je nezbytné neustále sledovat stav legislativy, nové a přísnější požadavky a tyto naplňovat.

Zajišťujeme průběžný monitoring vývoje legislativních změn, odborné poradenství a zároveň pravidelné vzdělávání v této oblasti.

Obecně zajišťujeme:
odborné vzdělávání manažerů a pracovníků v oblasti životního prostředí
poradenství v oblasti legislativních požadavků a změn s dopadem na výkon jejich činnosti
zprostředkování informací o nových směrech v oblasti životního prostředí, nových technologiích na trhu
zajištění koordinace podpůrných činností směřujících k ochraně životního prostředí