Zahájení činnosti společnosti

Svoji činnost jsme zahájili v září roku 2017, s podnikatelským záměrem poskytovat komplexní služby v oblasti environmetální ekologie.